KIKIRDAK CERRAHİSİ

Vücudumuzun çeşitli organlarında kıkırdak dokusu vardır.

Eklem kıkırdakları hyalin kıkırdaklardan oluşur. Vücudumuzun eklemleri kıkırdak doku ile muntazam olarak kaplıdır. Eklem içerisinde eklem sıvısı üreten hücreler vardır. Bu sıvı hem kıkırdak dokuyu besler hem de eklemi yağlar .

Kıkırdak doku bütünlüğü korunmuş ve eklem sıvısı normal çalışıyorsa eklem ile ilgili her şey yolunda gidiyor diyemeyiz. Çünkü eklemi etkileyen diğer faktörler de vardır. Bunlar eklemi bir arada tutan bağ ve menisküs gibi destek dokuları, eklemin kemik anatomisi ve aksları, ve eklemi çevreleyen kaslardır. Tabi ki kişinin eklemini kullanma şekli de önemlidir.
Kıkırdak kendini yenileyebilen bir dokudur. Kıkırdak yaralanmaları sınırlı düzeyde kaldığı sürece vücut kıkırdak doku hasarını kesdisi iyilestirebilmektedir.

 Daha büyük hasarlarda cerrahi müdahale gerekmektedir. Cerrahi müdahale olarak etkilendiği ekleme göre tedavi değişmekle birlikte genel olarak endoskopik yöntemle uygulanan ameliyat teknikleri vardır. En yaygın yöntem, hasarlı kıkırdağın traşlanarak mikrokırık tekniği ile Kıkırdak tamiri için vücuda uygun ortam hazırlanmasıdır.
Mikrokırık yöntemi ile tamiri mümkün olamayacak lokal kayıplar için başka bir eklem bölgesinden endoskopik yöntemle otolog kıkırdak nakilleri yapılmaktadır.

Ayrıca son dönemlerde artifisyal scafolt ve kıkırdak hücreleri ile defekt onarımı yapılmaktadır.
Destekleyici tedavi olarak kök hücre tedavileri, PRP ve hyaluronik asit enjeksiyonları sıkça kullanılmaktadır.